“กระชายดำ” หรือ โสมเมืองไทย สุดยอดพืชที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเพศ

“กระชายดำ” (Black galingale) หรือ โสมเมืองไทย สุดยอดพืชไทยที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเพศ มีสรรพคุณทางยาและนำมาปรุงอาหารได้หลายประเภท