เสาวรส ผลไม้มหัศจรรย์ ที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพทั้งร่ากาย

เสาวรส ผลไม้มหัศจรรย์ ที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพทั้งร่ากาย ทั้งส่วนผล ใบ ดอก และราก มีวิตามินซีถึง 30 มก./ผล 100 ก.