แตงกวา ผักสารพัดประโยชน์ ทั้งผล ใบ เมล็ด ราก และเถา

แตงกวา (Cucumber) พืชล้มลุกมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย รู้จักกันในชื่อว่าเป็นผักสารพัดประโยชน์ ทั้งผล ใบ เมล็ด ราก และเถา