“มะยม” ผลไม้รสเปรี้ยวที่ปลูกกันทุกบ้าน แท้จริงแล้วเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย!

“มะยม” ผลไม้รสเปรี้ยวที่คนไทยนิยมปลูกกันทุกบ้าน มีสรรพคุณหลากหลาย และสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย