น้ำสำรอง สมุนไพรไทย ที่มีประโยชน์ช่วยกระหายน้ำ แก้เจ็บคอ และแก้ไอ

น้ำสำรอง ถือเป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ช่วยกระหายน้ำ แก้เจ็บคอ และแก้ไอ นอกจากนั้นส่วนอื่น ๆ ของต้นก็เป็นยาแผนโบราณที่น่าสนใจ