“ข้าว” อาหารหลักของไทยที่รสเลิศ ประโยชน์จากสารอาหารเน้น ๆ

ข้าวไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เนื่องจากมีรสชาติอร่อย ได้คุณภาพ ให้พลังงานสูงและประโยชน์จากสารอาหารต่าง ๆ ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง