“กระชายดำ” หรือ โสมเมืองไทย สุดยอดพืชที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเพศ

“กระชายดำ” (Black galingale) หรือ โสมเมืองไทย สุดยอดพืชไทยที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเพศ มีสรรพคุณทางยาและนำมาปรุงอาหารได้หลายประเภท

ไอเทมที่ควรพกติดตัว ห่างไกลจาก “โควิด-19”

รวมไอเทมที่ควรมีพกพาไว้ เมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือนอกบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19