“ข้าว” อาหารหลักของไทยที่รสเลิศ ประโยชน์จากสารอาหารเน้น ๆ

"ข้าว" อาหารหลักของไทยที่รสเลิศ ประโยชน์จากสารอาหารเน้น ๆ

เรียกได้ว่า “ข้าว” เป็นอาหารมื้อหลักของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยรับประทานข้าวกันทุกครัวเรือน ซึ่งบรรพบุรุษของเรามีประวัติการเพาะปลูกข้าวมาอย่างยาวนานกว่า 5,500 ปี โดยมีหลักฐานว่าผู้คนในสมัยก่อนได้ใช้แกลบข้าวเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่นำมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา พบได้ที่บ้านเชียง อ.โนนนกทา และ ต.บ้านโคก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น อีกทั้งยังเคยมีการขุดพบเมล็ดข้าวที่ถ้ำปุงฮุง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นข้าวเหนียวเมล็ดขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีหลักฐานการปลูกข้าวแถบชายฝั่งทะเลที่โคกพนมดี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยพบร่องรอยเถ้าถ่านในดินและรอยของแกลบข้าวบนเครื่องปั้นดินเผา และในประเทศไทยมีประวัติในช่วงต่าง ๆ ที่พบได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นอู่ข่าวอู่น้ำ จนในปัจจุบันข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทย และเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกว่าข้าวของไทยมีรสชาติที่ดีและมีคุณภาพสูง เพราะมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากทั้งสภาพดิน สภาพน้ำและลมฟ้าอากาศที่พอเหมาะ

การปลูกข้าวในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นพบว่า ข้าวเมล็ดยาวพบมากในภาคใต้และภาคกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนข้าวเมล็ดป้อมพบมากในทางภาคเหนือและอีสาน โดยในภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกข้าวคิดเป็น 45% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ โดยนิยมปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก และรองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลางมีพื้นที่เพาะปลูกเท่ากัน 25% การแบ่งชนิดของข้าวทำได้หลายแบบตามมาตรการที่ใช้แบ่ง เช่น แบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวสาร แบ่งตามรูปร่างของเมล็ดข้าวสาร แบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก แบ่งตามลักษณะความไวต่อช่วงแสง แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว และแบ่งตามฤดูปลูก เป็นต้น

ประเภทของข้าว สามารถแบ่งตามสายพันธุ์ได้เป็น 4 ประเภท  คือ

  1. ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
  2. ข้าวเหนียว ได่แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวดำหรือข้าวก่ำ
  3. ข้าวขาว ได้แก่ ข้าวเหลืองประทิวชุมพร ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
  4. ข้าวเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมันปู ข้าวสังข์หยดพัทลุง

ขณะที่ข้าวนั้นถูกพบมากในทวีปเอเชีย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกทั่วไปในหลายประเทศ โดยสามารถแยกย่อยได้เป็น 1. indica มีปลูกมากในเขตร้อน 2. japonica มีปลูกมากในเขตอบอุ่น และ 3. Javanica สำหรับสารอาหารที่อยู่ในข้าวนั้น มีแป้งเป็นหลัก มีคาร์โบไฮเดรต 71-77% โปรตีน 5-8% โดยข้าวกล้องมีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน กรดแพนโทเทนิค และกรดโฟลิค เมื่อผ่านการขัดสีเอาผิวรำออกจนเหลือเป็นข้าวขาวหรือข้าวสาร วิตามินเหล่านี้จะลดลงอย่างมาก ในข้าวกล้องมีเส้นใยอาหารสูงกว่าข้าวสาร 2-3 เท่า ซึ่งเส้นใยอาหารมีประโยชน์ต่อการขับถ่ายกากอาหารและดูดซับสารพิษในร่างกาย เป็นต้น

"กระเทียม" สมุนไพรที่ทุกบ้านมีติดครัว สรรพคุณทางยาดีเหลือเชื่อ

“กระเทียม” สมุนไพรที่ทุกบ้านมีติดครัว สรรพคุณทางยาดีเหลือเชื่อ

กระเทียม (garlic) สมุนไพรที่ทุกบ้านมีติดครัว มีสรรพคุณทางยา แก้ไอ บรรเทาอาการไข้หวัด หอบหืด ลดความดันโลหิต