May 24, 2024
Bangkok, Thailand
ความรู้รอบตัว

10 ยาสามัญประจำบ้าน ที่มีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่า!

ยาสามัญประจำบ้านเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ในเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรง การมียาที่เหมาะสมติดบ้านไว้ ช่วยให้สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นได้ทันท่วงทีโดยไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทุกครั้ง

ความสำคัญของยาสามัญประจำบ้าน

 • ยาสามัญประจำบ้านช่วยบรรเทาอาการป่วยเล็กน้อยได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปวดหัว ปวดท้อง และอาการแพ้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลา
 • การมียาพื้นฐานในบ้านช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปพบแพทย์สำหรับอาการที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การบาดเจ็บเล็กน้อย ยาสามัญประจำบ้านสามารถใช้ในการดูแลรักษาได้ทันทีก่อนที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • การมียาที่บ้านทำให้สามารถรักษาอาการป่วยในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกในการไปโรงพยาบาลหรือคลินิกได้
 • การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทันที เช่น ในช่วงภัยพิบัติหรือการเดินทาง การมียาสามัญประจำบ้านจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 • การมียาสามัญประจำบ้านช่วยให้สามารถติดตามและดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง

รายการยาสามัญประจำบ้าน

 1. พาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟน ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดและลดไข้ สำคัญมากสำหรับการรักษาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดหัว ปวดฟัน หรือปวดกล้ามเนื้อ
 2. ยาแก้แพ้ (Antihistamines) สำหรับบรรเทาอาการแพ้ เช่น คัดจมูก จาม หรือคันที่ผิวหนัง
 3. ยาทาแก้คันหรือครีมสเตียรอยด์ ช่วยบรรเทาอาการคันจากผื่น แมลงสัตว์กัดต่อย หรืออาการแพ้
 4. ยาหยอดตาและหยอดหู สำหรับบรรเทาอาการตาแดง หรืออาการปวดหู
 5. ประคบเย็นหรือประคบร้อน ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหรืออาการบาดเจ็บเล็กน้อย
 6. ยาละลายเสมหะ (Expectorants) ช่วยละลายเสมหะสำหรับอาการไอเป็นเสมหะ
 7. พลาสเตอร์หรือแผ่นปิดแผล จำเป็นสำหรับการดูแลแผลเล็กน้อย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
 8. แอลกอฮอล์และน้ำเกลือปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับทำความสะอาดบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 9. ยาแก้ท้องร่วงและยาแก้ท้องผูก สำหรับการรักษาอาการท้องเสียหรือท้องผูก
 10. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย

ข้อสรุปสำคัญ

การจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้านควรปฏิบัติอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงวันหมดอายุ รวมถึงเก็บรักษายาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เช่น หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้น นอกจากนี้ ควรตรวจสอบฉลากและคำแนะนำในการใช้ยาอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยหรืออาการที่รุนแรงควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัย