136 ประเทศ งดรับนทท.เกาหลีใต้ เหตุมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อันดับต้น ๆ

โควิด

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อย่างหนักในหลายประเทศ ส่งผลให้แต่ละประเทศออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้อย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้หลายประเทศออกมาตรการงดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยมีเกาหลีใต้ เป็น 1 ในประเทศเหล่านั้น และถูก 136 งดรับนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เข้าประเทศ

โดยมี 61 ประเทศที่ได้ห้ามนักท่องเที่ยวจากเกาหลีอย่างน้อยสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงประเทศโปแลนด์ ลัตเวีย นอร์เวย์ และเอกวาดอร์

โปแลนด์เริ่มวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตพำนัก

ลัตเวียได้ตัดสินใจที่จะห้ามชาวต่างชาติทั้งหมดเข้าสู่ประเทศระหว่าง17มีนาคมและ14เมษายน

นอร์เวย์และเอกวาดอร์ได้เพิ่มการควบคุมการกักกันและแบนชาวต่างชาติ ประเทศเหล่านี้ได้เรียกร้องให้แยกตนเองจากผู้อพยพจากเกาหลีใต้และประเทศอื่น ๆ ที่ติดไวรัส

นอร์เวย์สั่งห้ามเข้าประเทศโดยมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 63 ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ “คังคยองวา” ในการอนุญาตให้การแลกเปลี่ยนบุคคลที่จำเป็นระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพูด

อีก 6 ประเทศรวมถึง ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ห้ามนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือในเมืองแดกูและภาคเหนือจังหวัดคยองซัง ทั้งสองศูนย์กลางของ COVID-19 เดินทางเข้าประเทศ

รวมทั้งประเทศจีนและทุกพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมายกักกันที่เข้มงวดกับคนเกาหลี โดยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

และอีก 51 ประเทศได้ดำเนินการควบคุมตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดและจำเป็นต้องใช้หรือแนะนำการกักกันสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลี

ทั้งนี้ ประเทศเกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76 ราย โดยในวันที่ 15 มี.ค. 63 ยอดสะสมผู้ติดเชื้อรวม 8,162 ราย