เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ moh.mn เริ่มต้นจากการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพพลานามัย เราจึงอยากแบ่งปันเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่อัดแน่นไปด้วยบทความคุณภาพ โดยจัดทำและคัดกรองมาให้เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย และใส่ใจในการนำเสนอด้วยความคาดหมายว่าจะทำให้ทุกคนที่ได้อ่านบทความจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน