July 17, 2024
Bangkok, Thailand
รถยนต์

อย่าละเลย! “ประกันภัยรถยนต์” ทำไว้อุ่นใจกว่า

ประกันภัยรถยนต์มีหลายประเภทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้รถยนต์ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดในการขับขี่ บทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญ ประเภทของประกัน และวิธีเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับตัวเอง

ความสำคัญ

 • ความปลอดภัยส่วนบุคคล คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด
 • การปกป้องทรัพย์สิน ช่วยปกป้องรถจากความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ
 • การรับผิดชอบ หากเราเป็นฝ่ายทำให้เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องชดใช้ให้กับคู่กรณี
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางประเทศการทำประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนด
 • ลดความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถสูญหายจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง การมีประกันภัยช่วยให้เราไม่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่หนักเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • สร้างความมั่นใจ การทำประกันภัยช่วยสร้างความมั่นใจในการขับขี่ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ประเภทของประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (Comprehensive Insurance)

ครอบคลุมความเสียหายทั้งเจ้าของประกันรถยนต์และรถยนต์ฝ่ายตรงข้าม รวมถึงครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม และอื่น ๆ บางกรมธรรม์อาจมีการครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 (Second Class Insurance)

ปกป้องเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเอง ครอบคลุมความเสียหายของรถยนต์เจ้าของประกัน อาจมีการครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล การโจรกรรมหรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คล้ายกับประกันชั้น 2 แต่มีความครอบคลุมที่กว้างขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (Third Class Insurance)

ปกป้องเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก บางกรมธรรม์อาจมีการครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คล้ายกับประกันชั้น 3 แต่มีการครอบคลุมที่กว้างขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า

วิธีเลือกประกันภัยรถยนต์

 • พิจารณาความต้องการ
  ต้องการประกันภัยประเภทไหน? (ชั้น 1, 2, 3 หรือ 3+) ต้องการความคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง? เช่น ภัยธรรมชาติ โจรกรรม ค่ารักษาพยาบาล หากขับขี่บ่อย ประกันชั้น 1 อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดี
 • ศึกษาและเปรียบเทียบเบี้ยประกัน
  ตรวจสอบราคาเบี้ยประกันจากบริษัทต่าง ๆ และดูว่ามีส่วนลดหรือโปรโมชันอะไรบ้าง อย่าดูแค่ราคาเบี้ยประกันที่ถูกที่สุด แต่ควรพิจารณาประโยชน์และความคุ้มค่าร่วมด้วย
 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน
  ศึกษาประวัติการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าจากรีวิวและการรับรอง
 • อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดในกรมธรรม์
  ทำความเข้าใจในเรื่องของการคิดเบี้ยประกัน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการยกเลิกกรมธรรม์ ตรวจสอบข้อกำหนดหรือข้อยกเว้นที่อาจมีในกรมธรรม์
 • พิจารณาการรับบริการ
  บริษัทมีสาขาหรือตัวแทนที่สะดวกต่อการติดต่อไหม? มีการบริการเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไหม?
 • ทดลองติดต่อบริษัท
  เพื่อสอบถามข้อมูลและประเมินการบริการ

กล่าวโดยสรุป

การทำประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องรถยนต์ ทรัพย์สิน และตัวของคุณเอง จากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าได้เลือกประกันที่เหมาะสมและจะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากที่สุด