June 20, 2024
Bangkok, Thailand
ความรู้รอบตัว

เรามีจุดแข็งอะไรนะ? วิธีค้นหาตัวตน สำรวจจุดแข็งของตัวเอง

เวลามีคนถามเราว่าจุดแข็ง อะไร เรามักจะตอบไม่ค่อยถูก หรือไม่มั่นใจในคำตอบ จึงอยากชวนทุกคนมารวมสำรวจตัวตน ค้นหาจุดแข็งของตัวเอง

การรู้จักและเข้าใจ จุดแข็งของตัวเอง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเติบโต ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตการทำงาน หากเรารู้จักจุดแข็งของตนเองแล้ว เราจะสามารถนำจุดแข็งเหล่านั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม การค้นหาและรู้จักจุดแข็งของตัวเอง นั้นอาจไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการที่จะช่วยให้คุณรู้จักจุดแข็งของตนเองมากขึ้น

  1. ลองตั้งเป้าหมายกับตัวเอง การตั้งเป้าหมายกับตัวเอง แล้วทำเป้าหมายนั้นตามนั้นให้สำเร็จ จะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็งของคุณได้เป็นอย่างดี
  2. เปิดใจทำสิ่งใหม่ๆ หากคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณมีจุดแข็งอะไร ลองเปิดใจทำสิ่งใหม่ๆ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการค้นหาทักษะหรือความสามารถใหม่ของคุณเอง
  3. สะท้อนความคิดกับตนเอง สังเกตและสะท้อนความคิดกับความรู้สึกของตนเอง เมื่อคุณมีความสุข หรือรู้สึกอุ่นใจ เมื่อทำอะไรบางอย่าง หรือคุณพบว่าคุณสนุกเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นอาจจะแสดงถึงจุดแข็งของคุณ
  4. รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบตัว คนรอบตัวอาจเห็นจุดแข็งได้ดีกว่าตัวคุณเอง เช่น เพื่อน ครอบครัว
  5. การประเมินตัวเอง ลองตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับความสามารถที่คุณมี เช่น เราสามารถทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่น?

การรู้จักจุดแข็งของตนเองนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แต่เป็นการรู้จักและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น ทำให้คุณใช้จุดแข็งเหล่านี้มาปรับปรุงคุณภาพชีวิตและบรรลุเป้าหมายได้