July 17, 2024
Bangkok, Thailand
ดูดวง

สายมูห้ามพลาด! มาทำความรู้จักกับ “ไพ่ทาโร่” ศาสตร์ที่มีความลึกซึ้งให้มากขึ้น

การทำนายด้วยไพ่ทาโร่ถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความลึกซึ้งและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก จะมีความแต่งต่างจากไพ่ปกติที่ใช้ในการเล่นเกมทั่วไป ไพ่ทาโร่มีการปรับหรือการสร้างเซ็ตไพ่ที่มีลักษณะเฉพาะตามความเชื่อของแต่ละพื้นที่ ทำให้ยังคงได้รับความนิยมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ที่น่าศึกษาและทำความเข้าใจ

ความเป็นมา

ในศตวรรษที่ 18 ความเชื่อเกี่ยวกับไพ่ขยายตัวในยุโรป และเริ่มถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำนาย แต่ละใบของไพ่ทาโร่ประกอบด้วยสัญลักษณ์และความหมายที่ต่างกัน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหลาย ๆ วัฒนธรรม อาทิ เช่น คริสต์ศาสนา ศาสนายูดาย และอื่น ๆ
รูปแบบของไพ่ทาโร่ถูกพัฒนาขึ้นตามเวลา ตั้งแต่ Rider-Waite, Crowley-Harris (Thoth) ซึ่งแต่ละแบบมีลักษณะสัญลักษณ์และการแปลความหมายที่ต่างกัน
ในปัจจุบัน ไพ่ทาโร่ยังคงเป็นที่นิยมและถูกใช้กันในหลาย ๆ วัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาเทคโนโลยียังช่วยกระจายความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน คอร์สออนไลน์ และเว็บไซต์

โครงสร้างของไพ่

ประกอบด้วย 78 ใบ แบ่งเป็น

ไพ่ใหญ่ (Major Arcana)

จำนวน 22 ใบ ประกอบด้วยไพ่ที่มีความหมายพิเศษ ส่วนใหญ่แทนการเดินทางของชีวิตหรือการพัฒนาของจิตวิญญาณ เช่น The Fool, The Magician, The High Priestess, The World

ไพ่เล็ก (Minor Arcana)

จำนวน 56 ใบ แบ่งเป็น 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วยไพ่จำนวน 14 ใบ (ไพ่เลข 1-10 และ 4 ไพ่ตัวแทนสถานะ คือ ผู้รับใช้ อัศวิน พระราชินี และพระราชา)

ชุดดาบ (Swords) มักเกี่ยวกับความคิด การตัดสินใจ และความขัดแย้ง
ชุดถ้วย (Cups) เกี่ยวกับความรู้สึก ความรัก และความสัมพันธ์
ชุดไม้เท้า (Wands หรือ Rods) ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น และกิจกรรม
ชุดเหรียญ (Pentacles หรือ Coins) มักเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากร การเงิน และเรื่องประจำวัน

การอ่านไพ่

  • การเตรียมตัว ให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มเย็น อาจจะใช้เทียน หินประดับ หรือวัตถุอื่น ๆ เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อกับพลังงาน
  • สับไพ่ ควรสับไพ่ให้ดี และในขณะนั้นควรมีความมุ่งมั่นหรือถามคำถามที่ต้องการทราบคำตอบ
  • การวางไพ่ มีหลายแบบ เช่น การวางไพ่แบบ 3 ใบ (อดีต, ปัจจุบัน, และอนาคต), การวางไพ่แบบ Celtic Cross ที่ซับซ้อนขึ้น หรือการวางไพ่แบบที่สร้างขึ้นเอง
  • การตีความ เมื่อไพ่ถูกวางลงบนโต๊ะ ให้เริ่มดูแต่ละใบที่ปรากฏ และตีความตามความหมายพื้นฐานของแต่ละใบ รวมถึงการตีความตามทิศทางที่ไพ่หันหรือแนวทางที่ไพ่มีต่อกับไพ่อื่น ๆ
  • การเชื่อมโยงและการสื่อสาร ควรคิดให้ลึกซึ้งเมื่อมองไพ่แต่ละใบ ความรู้สึกหรือสัญญาณภายในสามารถช่วยในการตีความได้ดีกว่าความหมายพื้นฐาน
  • การให้คำปรึกษา เน้นว่าการอ่านไพ่ทาโร่เป็นเพียงเครื่องมือในการแนะนำหรือให้มุมมอง ควรใช้ความคิดและความเชื่อมั่นตัดสินใจในชีวิตจริง

สรุป

ในท้ายที่สุด การอ่านไพ่ทาโร่คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่าน ผู้ถูกอ่าน และไพ่ทาโร่เอง การฝึกฝนและการต่อยอดจากความรู้พื้นฐาน รวมถึงการมีใจเปิดรับการเรียนรู้จะช่วยให้สามารถอ่านไพ่ทาโร่ได้อย่างมีความหมายและประโยชน์มากขึ้น การอ่านไพ่ทาโร่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของไพ่เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้สึก สัญชาตญาณ ประสบการณ์ของผู้อ่านไพ่ และวิธีการเรียงไพ่หรือสเปรด (spread) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำนายอีกด้วย