May 25, 2024
Bangkok, Thailand
ไลฟ์สไตล์

การฝึกสมาธิ ขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีในทุกช่วงวัย

สมาธิ เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี ในความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงสภาพของจิตที่มีความสงบ มีความเบิกบาน ไม่หลุดหลงกับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งหก ซึ่งประกอบด้วย การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น การชิม การสัมผัส และการคิด

ขั้นตอนการฝึกสมาธิ

 • เตรียมความพร้อม โดยเลือกสถานที่ที่เงียบสงบ นั่งหรือนอนในท่าที่สบายและปิดตาลงเบา ๆ
 • โฟกัสกับการหายใจเข้าและออก ให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าจมูก หน้าอกและท้อง
 • เมื่อมีความคิดหรือความรู้สึกอื่นเข้ามา ให้รับรู้และปล่อยไป แล้วกลับมาโฟกัสกับการกำหนดลมใจ
 • หากสมาธิเริ่มหลุด ให้กลับมาโฟกัสที่การหายใจอีกครั้ง
 • ฝึกอย่างต่อเนื่อง ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ ความสามารถในการควบคุมจิตใจก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ประโยชน์

 • ช่วยลดฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียด ทำให้รู้สึกสงบ
 • เพิ่มความสามารถในการโฟกัสและควบคุมความคิด ให้สามารถรับรู้เรื่องราวและกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น
 • ปล่อยฮอร์โมนเอนโดร์ฟิน ทำให้รู้สึกมีความสุข
 • ช่วยให้มองเห็นภาพรวมและเลือกการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ช่วยให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ดีขึ้น ลดความว้าวุ่นของจิตใจ
 • เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สร้างสภาพจิตที่เปิดกว้างและมองเห็นโอกาสในสิ่งต่าง ๆ
 • ทำให้สามารถนอนหลับได้ง่าย
 • ช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริง ลดความเหนื่อยล้า และเติมเต็มพลังงาน
 • ช่วยในการรับรู้ความรู้สึก ความคิด และจุดมุ่งหมายในชีวิต รวมถึงทำให้รู้เรื่องราวของตนเองมากขึ้น เป็นการเพิ่มความเข้าใจตนเอง
 • ช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รับรู้เรื่องราวรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น และลดความผิดพลาด
 • เพิ่มความความรู้สึกดี มีความสุขและความสบายใจ
 • ในระยะยาวยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง

การฝึกสมาธิกับผลลัพธ์ในแต่ละช่วงวัย

เด็กและวัยรุ่น

เพิ่มความสามารถในการมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยในการรับรู้และประมวลข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาทักษะการรับรู้ตนเอง เรียนรู้วิธีจัดการกับความรู้สึก อารมณ์และความเครียด

วัยผู้ใหญ่

ช่วยจัดการความเครียดในชีวิตประจำวัน เพิ่มความรับรู้และรับฟังผู้อื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความสุข ปรับความคิดเห็นและมองโลกในแง่ดี

ผู้สูงอายุ

ช่วยจัดการกับความกังวลจากการแก่ขึ้นหรือความสูญเสีย เพิ่มความแข็งแรงทางจิตใจ ช่วยในการรับรู้และจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต บำรุงสมองให้สดชื่นและป้องกันโรคสมองเสื่อม เพิ่มความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

สรุป

การฝึกสมาธิคือการฝึกฝนจิตใจให้มีความสงบ มุ่งมั่น และรู้ตัวตน โดยใช้เทคนิคหายใจ การมีสมาธิในปัจจุบันขณะ หรือการมองสิ่งที่เราประสบ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิมีอยู่หลายแง่มุม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการดูแลสุขภาพจิตของคนทุกช่วงอายุ