July 13, 2024
Bangkok, Thailand
สัตว์เลี้ยง

ฮีลใจไปกับการบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยง ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า โดยน้องหมา น้องแมว

Animal Assisted Therapy การบำบัดด้วยสัตว์ เป็นเทคนิคการดูแลสุขภาพทางจิตใจที่มีการใช้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการรักษา ซึ่งโดยมากจะใช้สัตว์ที่ได้รับการฝึกอย่างพิเศษ มีความเป็นมิตร และสามารถจับต้องได้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับการรักษามีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น

ด้วยความเครียดจากการทำงานที่สะสมมาตลอดสัปดาห์ หรือความเหนื่อยล้าจากการต้องรับมือกับสารพัดปัญหาที่ถาโถมอาจแก้ปัญหาได้ด้วยสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ของเรา

วิธีการและประโยชน์

สัตว์เลี้ยงบำบัด ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู้สึกทางอารมณ์ และช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตใจ เช่น ภาวะวิตกกังวล, ภาวะซึมเศร้า, ความทุกข์ทรมาน, ออทิสติก, หรืออาการของโรคอัลไซเมอร์

การใช้สัตว์เลี้ยง มาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดสามารถเพิ่มความสุข, ลดความเครียด, และช่วยในการสร้างความไว้ในการรับรู้ทางอารมณ์ เมื่อคนที่ได้รับการบำบัดรู้สึกสัมพันธ์กับสัตว์ อารมณ์และความรู้สึกนั้นก็สามารถถูกนำไปใช้ในกระบวนการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ

สัตว์ที่ใช้ในการบำบัด

สัตว์ที่สามารถใช้ในการบำบัดได้หลากหลายประเภท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เราสามารถเลี้ยงได้ในบ้าน เช่น สุนัข, แมว, มักจะมีพฤติกรรมที่จริงใจและภักดี ช่วยส่งเสริมความมั่นใจและความสุขให้กับเจ้าของ ส่งผลให้เราผ่อนคลายความเครียด หยิบยื่นอารมณ์ที่ดี และเติมเต็มความรักในชีวิตประจำวัน

หรือแม้กระทั่งม้า การบำบัดด้วยม้า (equine therapy) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคที่ต้องการการกระตุ้นกายภาพ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สัตว์เลี้ยงบำบัดไม่ใช่วิธีการแทนที่การรักษาทางการแพทย์ แต่เป็นการเสริมสร้างเพื่อการบำบัดที่มีความสมบูรณ์แบบและเป็นกลาง การทำงานร่วมกับสัตว์ในการบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับการรักษาสามารถสร้างความมั่นใจและสร้างความสุขในชีวิตที่มากขึ้น