MOH

Тушаалын Баталсан албан тушаалтан Утга ХЗДХЯ-нд бүртгэгдсэн Нэмэлт тайлбар
Огноо Дугаар Огноо Дугаар
1. 1997.02.25 A/69 ЭМНХЯ Булчин задрах тахал өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг сайжруулах тухай 1997.03.15 952
2. 1997.08.30 А/295/286 ЭМНХЯ, СЯ Сумдад эргэлтийн мөнгөн сан байгуулах тухай 1998.08.17 1246
3. 1997.10.21 143/a/352 БОЯ, ЭМНХЯ Усны нөөцийн бохирдлоос хамгаалах дүрэм 1997.11.13 1079
4. 1999.01.19 А/16 ЭМНХЯ Фенацитинийг эмчилгээнд хэрэглэхийг хориглох тухай 1999.04.02 1388
5. 1999.10.04 243 ЭМНХЯ "ЭМ-ийн магадлагаа гаргах журам, эмнэлгийн хяналтын комиссын дүрэм, бүрдмэл үзлэгийн магадалгааны маягт" 2008.04.07 2894
6. 2000.03.13 74 ЭМЯ “А.Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээнд хэрэглэх заавар 2000.12.01 1631
7. 2000.07.17 210 ЭМЯ “Эрүүл мэндийн анхны тусламжаар сэтгэцийн эрүүл мэндийн анхны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам”, “Нийгэм, хамт олонд тулгуурласан єдрийн эмчилгээ, їйлчилгээний журам”, “Эмчлэгдээд гарсан сэтгэцийн євчтэй хүмүүст үзүүлэх сэтгэц-нийгмийн нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний журам”, “Сэтгэцийн өвчтэй хїний эмчилгээ, үйлчилгээнд хяналт тавих журам”, “Албадан хэвтүүлж эмчлэх шаардлагатай сэтгэцийн өвчний жагсаалт”, “Магадлан тогтоох комиссын бүрэлдэхїїн, ажиллах журам”, “Нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгїй өвчтөнд хэрэглэх тусгаарлах болон номхотгох аргын жагсаалт” 2003.06.06 2068
8. 2000.08.03 233 ЭМЯ “Эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2003.07.08 2149
9. 2001.10.18 254/А/152 ЭМЯ/ХХААЯ “Биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд бүртгэх, хяналт тавих журам” 2003.07.08 2151
10. 2002.03.09 92 ЭМЯ “Уушигны үрэвсэл, бактери менингиттэй өвчтөнөөс эмнэлзүйн шинжлэгдэхүүн цуглуулах, хадгалах, зөөвөрлөх журам” 2003.07.08 2152
11. 2002.05.27 144 ЭМЯ ”Хүний их эмчийн тангараг өргөх, хүндэтгэл үйлдэх журам” 2003.07.08 2152
12. 2002.06.28 166 ЭМЯ “Эрүүл мэндийн салбарын оны шилдгүүд шалгаруулах журам” 2003.07.08 2157
13. 2002.07.16 180 ЭМЯ “Сумын эмнэлэгт итгэмжлэгдсэн донор элсүүлэх цусны бүтээгдэхүүн бэлтгэх, хадгалах, хэрэглэх заавар” 2003.03.04 1960
14. 2002.08.14 198 ЭМЯ “Зонхилон тохиолдох гэдэсний бактерт халдвартай тэмцэх арга хэмжээний заавар” 2003.03.04 1961
15. 2002.08.15 201 ЭМЯ “Цочмог сул саажилтыг тандах журам”, “Цочмог сул саажилттай өвчтөнөөс вирус судлалын шинжилгээний сорьц цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх журам”, “Цочмог сул саажилт болон дархлаажуулалт бүхий халдварт өвчнийг утсаар мэдээлэх маягт”, “Цочмог сул саажилтын тандалтын түүх”, “Цочмог сул саажилтын идэвхтэй тандалтын мэдээний хүснэгт” 2003.03.04 1962
16. 2002.10.01 232 ЭМЯ “Гахайн хавдар өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний заавар”, “Томуу, томуу төст халдвартай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний заавар” 2003.03.04 1964
17. 2002.11.04 264 ЭМЯ “Отор нүүдлийн үед эрүүл мэндээ хамгаалах талаар ард иргэдэд өгөх зөвлөмж”, “Отор нүүдлийн үед иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам” 2003.07.08 2160
18. 2002.12.31 313/316 ХЗЯ, ЭМЯ “Ялаас чөлөөлөх өвчний жагсаалт, хүнд өвчтэй ялтанд эмнэлгийн бусад байгууллагын туслалцаа үзүүлэх журам” 2003.06.18 2096
19. 2003.05.12 74/116 НХХЯ, ЭМЯ “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ/протез, ортопед/-ний төлбөр олгох журам”, “Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээний жишиг үнийн жагсаалт” 2003.07.14 2173
20. 2003.09.05 221 ЭМЯ “Амьсгалын цочмог халтай хам шинж/АЦХаШ/ өвчний менежментийн заавар”, “Тархвар судалгааны хуудас, мэдээний маягт” , “Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх журам”, “Халдваргүйтэл хийлгэх заавар”, “Дэгдэлтийн үед яаралтай бэлтгэх нөөцийн жагсаалт” 2003.09.17 2256
21. 2009.10.10 233/141/310 ЭМЯ/НХХЯ/СЭЗЯ “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгох журам” 2003.11.11 2307
22. 2004.04.14 92 ЭМЯ Нэн шаардлагатай болон нэмэлт тусламж үйлчилгээний багц батлах тухай 2004.04.26 2455
23. 2005.03.25 37/64 ХЗДХЯ/ЭМЯ Цагдан хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, цагдан хорих байранд эмнэлгийн мэргэжилтэн ирж үйлчлэх журам 2005.05.09 2497
24. 2005.07.20 152/188 ЭМЯ/УЕПГ “Согтуурах, мансуурах донтой этгээдийг албадан эмчлэх журам, Согтуурах мансуурах донтой эсэхийг тогтоох эмнэлгийн дүгнэлт гаргах журам, маягт 2005.09.30 2562
25. 2005.07.26 192 ЭМЯ Эхийн амрах байрны бүтэц, үйл ажиллагаа, санхүүжилт 2005.09.28 2559
26. 2005.09.14 225/296 ЭМЯ/БСШУЯ 1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай 2006.02.07 2579
27. 2006.08.21 277 ЭМЯ "Тусламж үйлчилгээг төлбөртэй үзүүлэх журам, төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай" 2006.09.07 2625
28. 2006.09.29 324/318/336 БОЯ/ЭМЯ/БСШУЯ "Аюултай хог хаягдлын ангилал зэрэглэл тогтоох тухай" 2006.10.05 2640
29. 2006.12.05 393 ЭМЯ "Төр хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам" 2007.01.05 2667
30. 2006.12.22 426 ЭМЯ "Судалгаа, шинжилгээний зорилгоор хүний цус, цусан бүтээгдэхүүн, биологийн шингэн, эд эрхтэн авах, хэрэглэх журам" 2007.05.24 2715
31. 2007.02.23 38 ЭМЯ "Эмийн улсын бүртгэлийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай" 2007.05.04 2710
32. 2007.03.20 70 ЭМЯ "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай" /2007 оны 38 дугаар тушаалд/ 2007.05.04 2711
33. 2007.06.13 161 ЭМЯ "Эмийн улсын бүртгэлийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай" 2007.1129 2804
34. 2007.08.16 223 ЭМЯ "Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын удирдамж, дүрэм, анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай" 2007.11.29 2806
35. 2007.09.24 336/247 БСШУЯ/ЭМЯ "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 2007.10.08 2755
36. 2007.10.30 268 ЭМЯ “Рашаан сувилалд эмчилж сувилах өвчний жагсаалт, сувилгаа үзүүлэх журам” 2007.11.29 2803
37. 2008.01.30 21/41 ЭМЯ/СЯ "Сум/тосгон/ сум дундын эмнэлгийн санхүүжилтийн аргачлал батлах тухай" 20085.02.14 2851
38. 2008.06.05 140 ЭМЯ "Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам"-ыг нэгдүгээр, "Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур"-ыг хоёрдугаар, "Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам"-ыг гуравдугаар, "Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн бүтэц, ажиллах журам"-ыг дөрөвдүгээр, "Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, холбогдох зардлын жишиг"-ийг тавдугаар хавсралтаар тус тус батлах тухай 2008,06,19 2922
39. 2008.08.14 185 ЭМЯ Журам, заавар батлах тухай /Хоол хүнсээр дамжих өмчнийг тандах, хянах журмыг нэгдүгээр, Тандалтад хамрагдах хоол хүнсээр дамжих өвчин үүсгэгчдийн жагсаалтыг хоёрдугаар, Хоолны хордлого, хордлогот халдварын голомтонд ажиллах зааврыг гуравдугаар, Сорьц, шинжлэгдэхүүн цуглуулах, түүнтэй харьцах зааврыг дөрөвдүгээр, Холбогдох мэдээ, мэдээллийн маягтыг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсан/ 2008.09.10 2939
40. 2008.12.04 257 ЭМЯ Хүн амын хоол тэжээлийн физиологийн нормыг батлах тухай 2008.12.12 2974
41. 2008.12.17 174.137 ЭМЯ/НХХЯ Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2009.01.14 2992
42. 2009.01.05 04/04 БОАЖЯ/ЭМЯ Ангилал батлах тухай /Химийн аюултай бодисын ангиллыг 1 дүгээр, Химийн хорт бодисын ангиллыг 2 дугаар, Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг ашиглах аргачлалыг 3 дугаар, Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллын жагсаалтыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсан/ 2009.01.16 2994
43. 2009.02.03 28/40/29 БОАЖЯ/ЭМЯ/ОБЕГ Журам батлах тухай /Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журмыг 1 дүгээр, Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журмыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсан/ 2009.02.11 2999
44. 2009.03.09 51/75 БОАЖЯ/ЭМЯ Дэглэм батлах тухай /Усны сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм/ 2009.04.07 3009
45. 2009.03.18 63/67/87 БОАЖЯ/ХХААХҮЯ/ ЭМЯ Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтлийн бодисыг турших, ашиглах журам/ 2009.04.06 3008
46. 2009.02.18 53/45 ЭМЯ, СЯ Журам шинэчлэн батлах тухай /Спортын их наадам, Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам", "Монгол Улсад олон улс, тив, дэлхийн спортын тэмцээн, наадам зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам/ 2009.06.11 3036
47. 2009.06.12 180 ЭМЯ Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, түүний өртгийн жин 2009.06.19 3043
48. 2009.11.27 407/265/159 ЭМЯ, СЯ, НХХЯ Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээ хувьсах зардлын сангаас олгох хэмжээг тогтоох 2009.10.096 3094
49. 2010.03.30 79/99 БОАЖЯ, ЭМЯ Журам /рашаан ашиглах, хамгаалах/ 2010.04.08 3124
50. 2010.04.01 105 ЭМЯ Үр хөндөлтийг зохицуулах журам 2010,04,14 3129
51. 2010.10.29 278 ЭМЯ Журам батлах /эмийн гаж нөлөөг бүртгүүлэн мэдээлэх/ 2010.11.19 3196
52. 2010.10.28 377 ЭМЯ Цусны аюулгүй байдлыг хангах загвар шинэчлэн батлах 2010.11.19 3198
53. 2010.10.15 363 ЭМЯ Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн магадлан итгэмжлэлийн тухай 2010,12,09 3203
54. 2010.07.19 135/256 ХЗДХЯ, ЭМЯ Журам /шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам/ 2010.09.06 3188
55. 2010.10.29 189/385 ХЗДХЯ, ЭМЯ Журам /гэмтлийн зэрэг тогтоох, цогцост шинжилгээ хийх/ эмнэлгийн мэргэжилтний давтан сургалтын журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай 2010.12.01 3202
56. 2011.02.02 28 ЭМЯ Эмнэлгийн мэргэжилтний давтан сургалтын журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай 2011.02.09 3216
57. 2011.03.23 A-81/a-36/94 БОАЖС\ХХААХҮС\ЭМС ХАА-д ургамал хамгаалалын зориулалтаар ашиглаж болох пестицийн жагсаалт 2011.03.30 3235
58. 2000.04.18 101 ЭМЯ Өрхийн эмч, сувилагч нарт зориулсан сургалтыг явуулахад баримтлах журам 2003.06.06
59. 2011.10.31 343 ЭМЯ Импорт, экспортын лиценз олгох журам 2011.11.14 3281

Үндсэн цэс

Өргөдөл, гомдол

Та өгсөн өргөдөл, гомдлынхоо шийдвэрлэлтийг ЭНД дарж харна уу

ЭМЯ-ны Сургалт мэдээллийн төв

  • Тус төв нь Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын дунд зохиогдож байгаа төвлөрсөн арга хэмжээ /Сургалт, хурал, семинар, уулзалт гэх мэт/ болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ. Хурлын А, Б танхимтай. Дэлгэрэнгүй...

     

Зар

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хувийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Дэлгэрэнгүй...

Vacancy notice
Read more ...

Эмнэлгийн эдийн засгийн судалгаа хийх зөвлөх сонгон шалгаруулах тухай
Дэлгэрэнгүй ...